Ulusal ve Uluslararası Yayınevi Belgesi

BİYOLOJİ LABORATUVARI ARAŞTIRMA KILAVUZU

  • resm BİYOLOJİ LABORATUVARI ARAŞTIRMA KILAVUZU

    BİYOLOJİ LABORATUVARI ARAŞTIRMA KILAVUZU

PALME YAYINEVİ BİYOLOJİ LABORATUVARI ARAŞTIRMA KILAVUZU
Yayınevi: Palme Yayınevi
  • Boyut: 20,5*27,5
  • Sayfa Sayısı: 819
  • Basım: 1
  • ISBN No: 9786052822852
813,00 ₺
731,70 ₺

Laboratuvar Amaçları
Bu laboratuvar konusunu tamamladıktan sonra, aşağıdaki işleri yapabilmeniz
gerekir:
1. Bilimsel araştırma boyunca cevaplanabilen soruları belirler ve tanımlar.
2. Hipotez tanımlar ve iyi bir bilimsel hipotezi neyin karakterize edeceğini
açıklar.
3. Bir bilimsel deneyin ögelerini tanımlar ve açıklar.
4. Bir bilimsel araştırma için hipotezler geliştirir ve tahminler yapar.
5. Hipotezi test etmek için bir deney tasarlar ve yürütür.
6. Tablolarda ve grafiklerde sonuçları özetler ve gösterir.
7. Sonuçları tartışır ve deneyleri kritik eder
8. Sonuçları yorumlar ve bildirir.

Giriş

Biyoloji, yaşamın çalışılmasıdır. Biyoloji konusunda çalışan bilim insanları -araş-
tırmacılar, öğretmenler ve öğrenciler–––canlı sistemleri ve organizmaları göz-
lemlerler, soru sorarlar ve bu gözlemleri için açıklamalar ileri sürerler. Bilimsel

araştırma, bu açıklamaları test etmenin bir yoludur. Bilim, biyolojik sistemlerin
temel kurallar veya yasalar tarafından açıklanabilir ve anlaşılabilir olduklarını
varsayar. Bilimsel araştırmalar, bilimsel yöntem olarak isimlendirilen bazı ortak
adımları ve işlemleri paylaşır. Tüm bilim insanları, bu işlemleri çok sıkı bir
biçimde takip etmez; fakat bu adımların her biri ekseriyetle mevcuttur. Bilim,

soru sormayı, gözlemler yapmayı, açıklayıcı hipotezler geliştirmeyi ve bu hipo-
tezleri test etmeyi içeren yaratıcı bir insan çabasıdır. Bilim insanları, kendi alan-
larındaki araştırmaları yakından irdelerler ve her bilim insanı çalışmasını

bilimsel toplantılarda veya profesyonel yayınlarda sunar; bu yayınlar, biyolojik
olayların bilimsel açıklanmasını destekleyen deneylerden ve gözlemlerden elde
edilen bulguları ortaya koyar.

Bu laboratuvar konusunda, siz sadece bilim insanlarının yaşayan dünya hak-
kında genellikle sordukları ve yanıtladıkları soruları içeren süreçleri gözden

Bilimsel Araştırma

LABORATUVAR KONUSU 1

Laboratuvara gitmeden önce Giriş ve Alıştırmalar 1.1 ve 1.2’yi

okuyunuz. Tüm soruları yanıtlamak ve sınıftaki tartışmalara katkı yap-
mak için hazırlanın.

2 LABORATUVAR KONUSU 1 Bilimsel Araştırma

geçirmeyeceksiniz; aynı zamanda bilimsel araştırmaları yürütme ve kritik
etme becerilerini de geliştireceksiniz. Bilim insanları gibi, bu laboratuvarda ve

diğerlerinde yer alan araştırma ekiplerinde çalışacaksınız, sorular sorup prob-
lemleri çözerek işbirliği yapacaksınız. Bu laboratuvar kitabı boyunca, bilim

insanlarının yöntemlerini kullanarak, sorular sorarak, açıklamalar önererek,
deneyler tasarlayarak, sonuçlar tahmin ederek, verileri toplayarak ve analiz
ederek, hipotezlerinizin ışığı altında sonuçlarınızı yorumlayarak biyolojiyi
inceleyeceksiniz.