Ulusal ve Uluslararası Yayınevi Belgesi

5N 1K İLE DEĞERLERİN İNCELENMESİ VE SINIFLANDIRILMASI

  • resm 5N 1K İLE DEĞERLERİN İNCELENMESİ VE SINIFLANDIRILMASI

    5N 1K İLE DEĞERLERİN İNCELENMESİ VE SINIFLANDIRILMASI

Yayınevi: Palme Yayınevi
  • Boyut: 16*24
  • Sayfa Sayısı: 116
  • Basım: 1
  • ISBN No: 9786052827987
282,00 ₺
253,80 ₺

5N 1K İle Değerlerin İncelenmesi ve Sınıflandırılması

ÖN SÖZ

Araştırmaya dayalı olan bu kitapta on sekiz değer 5N 1K sorularıyla incelenmiştir. Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesinde okuyan bazı öğretmen adaylarının çalışma grubuna dâhil edildiği bu araştırmada, adayların bireysel yaşam tecrübelerinden faydalanılarak değerlere yükledikleri bilişsel algılar fenomenolojik desenle belirlenmeye ve elde edilen veriler doğrultusunda da değerlerin sınıflandırılmasına çalışılmıştır. Bu kitapta elde edilen verilerin okuyucuyu sıkmaması ve kolay anlaşılabilmesi için sık sık tablo, şekil ve grafiklere yer verilmiştir. Bu kitap, sadece değerler eğitimiyle ilgilenen eğitimcilere ve öğrencilere değil; siyaset, sosyoloji, ekonomi, hukuk, ilahiyat, kültür gibi alanlarda çalışmak isteyenlerin de faydalanacağı bir kitaptır. Her emeğin bir faydası olduğuna inanan biri olarak; bu kitabın, araştırmacılara ve öğrencilere de -verileri çeşitliliği ve özgün yapısıyla- bir faydasının dokunacağına inanıyorum. Kitabın ilk baskısı olacağından dolayı eksikliklerin ve hataların olmaması imkânsız gözükmektedir. Bu anlamda her türlü görüş ve önerileriniz için mucaffer@hotmail.com e-posta adresimi kullanabilirsiniz. Kitabın oluşturulmasına katkı sağlayan ve sağlayacak herkese teşekkürlerimi sunuyorum.

Siirt, 2021

Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer ÇATAK

 

İÇİNDEKİLER

ÖN SÖZ................................................................................................III
BÖLÜM I
GİRİŞ
1. Değerlerin Sınıflandırılması....................................................................1
1.1. Spranger’e Göre Değerlerin Sınıflandırılması.........................................1
1.2. Rokeach’a Göre Değerlerin Sınıflandırılması..........................................2
1.3. Licona’ya Göre Değerlerin Sınıflandırılması...........................................3
1.4. Schwartz’a Göre Değerlerin Sınıflandırılması.........................................3
2. Değer Kavramı ve Eğitim......................................................................5


BÖLÜM II

YÖNTEM

2. Yöntem............................................................................................11
2.1. Araştırmanın Deseni........................................................................11
2.2. Çalışma Grubu...............................................................................11
2.3. Veri Toplama Aracı .........................................................................12
2.4. Veri Analizi ...................................................................................13
2.5. Geçerlilik ve Güvenirlik...................................................................13


BÖLÜM III

BULGULAR

3. Değerler.........................................................................................15
3.1. Adalet ........................................................................................15
3.2. Eşitlik .........................................................................................18
3.3. Vatanseverlik ...............................................................................22

3.4. Sorumluluk..................................................................................26
3.5. Estetik.........................................................................................29
VI
İçindekiler
3.6. Aile Birliğine Önem Verme...............................................................33
4.7. Yardımseverlik ..............................................................................37
3.8. Barış ............................................................................................41
3.9. Bilimsellik......................................................................................44
3.10. Duyarlılık ....................................................................................48
3.11. Çalışkanlık...................................................................................51
3.12. Sevgi..........................................................................................54
3.13. Saygı..........................................................................................58
3.14. Tasarruf.......................................................................................61
3.15. Bağımsızlık...................................................................................64
3.16. Dürüstlük ....................................................................................68
3.17. Dayanışma...................................................................................71
3.18. Özgürlük .....................................................................................74
4. Değerlerde Olumsuz Olarak Nitelendirilen Bazı Kodlar ............................78
5. Değerlerin Sınıflandırılması ................................................................80
5.1. Sosyokültürel.................................................................................80
5.2. İnanç ...........................................................................................83
5.3. Siyasi ...........................................................................................85
5.4. Ekonomik.......................................................................................86

BÖLÜM IV
SONUÇ
SONUÇ ..............................................................................................87
Tartışma .............................................................................................87
Ekler ..................................................................................98